พลังงานไฟฟ้าฟรี ทำได้จริงไหม?


 

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทางทีมงานได้รับโทรศัพท์ และข้อความ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น LINE, email, Facebook message จากผู้สนใจทั่วทุกสารทิศมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง "ไดปั่นไฟ" ที่สามารถนำมาใช้งาน หรือเพื่อทดลองในหัวข้อยอดนิยม นั่นคือ "พลังงานไฟฟ้าฟรี" ดังเช่นตัวอย่างวิดีโอที่แพร่หลายกันอย่างมากมายใน Youtube

ซึ่งทางทีมงานช่างเลือกเอง เห็นว่า..ควรจะนำมาอธิบายไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจและตั้งใจจะนำไปใช้ (ไม่มากก็น้อยครับ) ขออภัยล่วงหน้าหากมีคำอธิบายใดผิดพลาดนะครับ :)

มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ :)

►► อ้างอิงจากหลักฟิสิกส์ โดยปกติแล้ว เครื่องปั่นไฟทั่วๆ ไป ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักๆ 2 ส่วน คือ

  • ส่วนแรกเป็นส่วนของไดปั่นไฟ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการที่ขดลวดหมุนตัดสนามแม่เหล็กภายใน (โดยอาศัยหลักของไฟฟ้า-แม่เหล็ก และแม่เหล็ก-ไฟฟ้า ทำงานควบคู่กันไป)  และ
  • ส่วนที่สอง คือ ส่วนของต้นกำลังที่สามารถให้แรงบิด หรือทอร์ค ค่าหนึ่งที่เพียงพอ เพื่อเป็นตัวฉุดให้ส่วนแรก (ไดปั่นไฟ) เริ่มหมุนไปจนกระทั่งหมุนด้วยความเร็วรอบ "คงที่" ซึ่งต้องเป็นความเร็วรอบคงที่ค่าหนึ่งๆ ที่ไดปั่นไฟตัวนั้นๆ ต้องการ

และโดยปกติ ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป ภาคของต้นกำลังที่ว่านี้ จะทำหน้าที่โดยเครื่องยนต์ ซึ่งก็สามารถแบ่งออกตามประเภทของเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดีเซล หรือเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สต่างๆ เป็นเชื้อเพลิงตามลำดับ (พัฒนาไปตามความต้องการของมนุษย์เราครับ)

จากส่วนประกอบ 2 ส่วนที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ภาคของแรงบิดต้นกำลังนั้นเป็นส่วนที่ผู้สนใจหลายๆ ท่านในหลากหลายประเทศกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และพยายามสรรหาวิธีที่จะนำพลังงานธรรมชาติมาเป็นต้นกำลัง เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายในเรื่องเชื้อเพลิง แต่มีข้อเท็จจริงบางประการที่ท่านควรทราบดังต่อไปนี้

———————————————————————————————————–

★★อ่านจบแล้ว "ตัวท่าน" จะเป็นผู้ตัดสินเองนะครับว่า พลังงานไฟฟ้าฟรีทำได้จริงไหม อย่างไร?★★

———————————————————————————————————–

►►ต้นกำลังที่เป็นพลังงานธรรมชาตินั้น มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่สูง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (บางวันก็มีแดดร้อนจัด ก็ได้พลังงานสูง ขณะที่บางวันก็มีเมฆฝนครึ้ม ก็ไม่ได้พลังงานเลย) เป็นต้น

►►ในหลักการทางฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์นั้น กล่าวเอาไว้ว่า …
"กำลังงานขาเข้า จะต้องมากกว่า กำลังงานขาออกเสมอหรือ P(input) ต้องมากกว่า P(output) นั่นเอง อันนี้เป็นหลักการที่ยังไม่มีใครสามารถคิดค้นเครื่องจักรกลที่เอาชนะธรรมชาติได้นะ (ส่วนที่สูญเสียไปจะเป็นพลังงานสูญเสียในรูปของพลังงานความร้อน พลังงานเสียง ฯลฯ เป็นต้น) กล่าวคือ เครื่องจักรตัวหนึ่งๆ "ให้" งานได้เท่าไหร่ เครื่องจักรนั้นต้อง "ใช้ หรือ กิน" กำลังงานมากกว่างานที่ให้ เช่น มอเตอร์ตัวหนึ่งๆ ทำงานโดยใช้กระแส 10 แอมป์ แสดงว่ากระแสขาเข้าที่ทำให้มอเตอร์เริ่มทำงานได้ต้องมากกว่า 10 แอมป์

★★ จากหลักการที่ได้กล่าวมานี้ ทำให้เห็นได้ว่า มอเตอร์ตัวหนึ่งๆ จะต้อง "กินกระแสขาเข้ามากกว่ากระแสขาออก" (กระแสขาออก คือ กระแสที่ใช้ในตอนทำงาน) และถ้าผู้ทดลองยังคงนำกระแสขาออกนั้นกลับไปเลี้ยงมอเตอร์อีกตามในวิดีโอ ท่านคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่มอเตอร์จะทำงานโดยใช้กระแสขาเข้าที่น้อยลงเรื่อยๆ ได้ถึง 24 ชม. เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริง คือ เมื่อกระแสลดน้อยลงมอเตอร์ก็จะหมุนช้าลง โวลต์จะลดลง จนมอเตอร์นั้นหยุดทำงานเมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน

———————————————————————————————————–

►►สิ่งสำคัญอีกข้อ คือ "หลักการทำงานในสภาวะโนโหลด" (No Load) เป็นหลักการที่สามารถทำให้หลายๆ ท่านเกิดความสับสนได้ นั่นคือ สมมติว่าผมนำไดปั่นไฟขนาด 6 KW (ซึ่งโดยปกติจะต้องต่อกับต้นกำลัง 13 แรงม้าขึ้นไป ในการใช้งานจริง) มาต่อกับมอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า และเปิดให้มอเตอร์ขับให้ไดปั่นไฟหมุน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มอเตอร์เพียงแค่ 3 แรงม้า ก็สามารถทำให้ไดปั่นไฟ 6 KW หมุนได้ด้วย (จนบางท่านอาจคิดว่า ไม่เห็นต้องใช้ถึง 13 แรงม้าเลย) แต่ทราบไหมครับว่านั่นคือ การหมุนในลักษณะ "โนโหลด" (หรือ ไม่มีภาระงาน) นั่นเอง

★★ กล่าวคือ ยังไม่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา เป็นเพียงการหมุนมวลก้อนหนึ่งๆ (สังเกตจากวิดีโอส่วนมากจะแสดงเฉพาะเวลาไดปั่นไฟหมุน ซึ่งจะหมุนในลักษณะโนโหลด แต่ไม่แสดงการใช้โหลดใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเมื่อไหร่ที่เกิดการใช้โหลดจริงๆ จังๆ ไดปั่นไฟต้องการกำลังมากขึ้น (อย่างน้อยเท่ากับกำลังจากต้นกำลัง 13 แรงม้าในการทำงาน หรือ อยู่ในสภาวะ Full Load นั่นเองครับ!!!)

———————————————————————————————————–

►►ดังนั้น ในหลายๆ การทดลองจะมีการนำ Fly Wheel หรือชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ช่วยในเรื่องการได้เปรียบเชิงกล แต่ต้องไม่ลืมว่า "การได้เปรียบเชิงกลก็ยังต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฟิสิกส์ข้างต้น" กล่าวคือ P(input) ต้องมากกว่า P(output) และต้องไม่ลืมว่ากรณีเดียวที่ P(input) เท่ากับ P(output) ->>เป็นเพียงกรณีศึกษาในอุดมคติเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้ครับ!!!<< 

 

►►ที่สำคัญที่สุดอีกข้อก็คือ ไดปั่นไฟที่ทีมงานช่างเลือกผลิต เป็นไดปั่นไฟ ชนิด 3000 รอบ นั่นหมายถึงต้นกำลังต้องสามารถผลิตแรงบิดได้มากพอที่จะทำให้ไดปั่นไฟหมุนได้ 3000 รอบต่อนาที อย่าง "คงที่" ตลอดเวลา

★★ ซึ่งโดยปกติแล้ว ความเร็วรอบก็จะแปร "ผกผัน" กับขนาดของไดปั่นไฟ นั่นคือ ไดรอบที่ช้าลงกว่านี้ 2-3 เท่า ก็จะมีขนาดและน้ำหนักจะใหญ่ขึ้นกว่านี้ 2-3 เท่าตามลำดับเช่นกัน ซึ่งก็จะต้องการแรงบิดที่สูงขึ้นเช่นกันตามลำดับครับ

—————————————————————————————————————————————–

ที่ผ่านมา ไดปั่นไฟของทีมงานช่างเลือกได้รับความสนใจมากมาย และเป็นที่ต้องการอย่างมากในการนำไปใช้สร้างระบบทดลองพลังงานไฟฟ้าฟรีข้างต้น บอกเลยครับว่า .. หากทีมงานต้องการแค่ "เงิน" และ "ยอดขาย" เพียงอย่างเดียว เราก็คงผลิตและจำหน่ายไปได้เป็นร้อยๆ พันๆ ตัวแล้ว และไม่สนว่าท่านทั้งหลายจะเอาไปทดลองอะไรอย่างไร เกิดค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน แต่เราเลือกที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ผู้สนใจ "นำกลับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน" แล้วจึงค่อยตัดสินใจด้วยตนเองด้วยความเข้าใจอย่างชัดแจ้งครับ 

———————————————————————————————————–

กล่าวโดยสรุปอีกครั้ง ก็คือ "ระบบพลังงานตามในวิดีโอเหล่านี้ ไม่ใช่ว่าทำขึ้นมาไม่ได้นะครับ"

"ระบบเหล่านี้ทำขึ้นได้ แต่อาจจะได้ประโยชน์ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป" และ

"ที่สำคัญระบบเหล่านี้ ไม่ใช่ระบบที่จะดำเนินต่อไปได้ด้วยตัวมันเอง โดยไม่หยุดเลย แบบที่อ้างกันว่าใช้งานได้ตลอดเวลา 24/7 ครับ"

จึงควรเปลี่ยนชื่อเรียกครับ เพราะผมมองว่า ระบบที่จัดเป็นพลังงานไฟฟ้าฟรีจริงๆ ควรจะมาจากต้นกำลังที่ได้มาจากธรรมชาติ แล้วทำให้ได้แรงบิดของตัวต้นกำลังที่เสถียร และคงที่ตลอดเวลาแล้วเท่านั้นครับ (หากท่านใดสนใจนำไอเดียดังกล่าวไปพัฒนาต่อไปก็ต้องไปให้ถูกทางนะครับ)

ขอบคุณครับ :)

เครื่องปั่นไฟคุณภาพ เครื่องปั่นไฟช่างเลือก

—————————————————————————————————————————————————————–

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

สนใจสั่งซื้อ เครื่องปั่นไฟ ไดอ๊อก "คุณภาพ" ทนทาน สู้งานหนัก ติดต่อ

ทีมงานช่างเลือก 085-833-5145, 097-959-4556 

LINE: @changleukgen 

เพิ่มเพื่อน

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกดที่นี่ https://line.me/ti/p/%40vcd4124m

อีเมล์: Changleuk@gmail.com

 

#พลังงานไฟฟ้าฟรี

#ไฟฟ้าฟรี

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • RSS