เจาะลึก .. เครื่องปั่นไฟ และไดอ๊อก “แต่ละรุ่น” อย่างชัดเจน


เครื่องปั่นไฟ ช่างเลือก

สวัสดีครับ :)

 

ช่วงนี้มีผู้สนใจสอบถามกันมามากมาย เกี่ยวกับรูปลักษณ์ และคุณลักษณะที่สำคัญๆ ของ เครื่องปั่นไฟ และไดอ๊อก ช่างเลือก "แต่ละรุ่น" ดังนี้

 

 

 

 

ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้องตรงกันก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ บทความนี้ จึงเป็นบทความที่เราตั้งใจมา "เจาะลึก .. ในรายละเอียด (สเปค) พร้อมแสดงรูปเครื่องปั่นไฟ และไดอ๊อก "แต่ละรุ่น" ที่ทีมงานช่างเลือกผลิตและจำหน่าย ให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างชัดเจน" ครับผม :)

 


ก่อนอื่น ขออธิบายว่า ผลงานที่ช่างเลือกผลิตและจำหน่าย หลักๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

►► แบบที่ 1A: เครื่องปั่นไฟหรือไดอ๊อก "ทั้งชุด" กล่าวคือ เป็นไดปั่นไฟ หรือไดอ๊อกที่ต่อมาพร้อมเครื่องยนต์ (ทีมงานช่างเลือกต่อให้เสร็จ .. พร้อมใช้นั่นเอง) ท่านสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ผลงานประเภทนี้ทีมงานฯ จะขอใช้คำเรียกแทนว่า "เครื่องปั่นไฟ" 

►► แบบที่ 2A "เฉพาะ" ไดปั่นไฟ หรือ "เฉพาะ" ไดอ๊อกเพียงอย่างเดียว!!! ไม่มีเครื่องยนต์ต่อมาด้วย ประเภทนี้ทีมงานฯ มักเรียกว่า "ไดปั่นไฟเพลาลอย หรือไดอ๊อกเพลาลอย(แทนที่จะเรียกว่า "เครื่องปั่นไฟ" เพราะมันมีแต่ส่วนของไดฯ ไม่ครบชุดครับ)

 

>> สำหรับ ไดปั่นไฟเพลาลอย หรือไดอ๊อกเพลาลอยนี้ คุณลูกค้าจะต้องนำไปติดตั้ง หรือต่อกับเครื่องยนต์ต้นกำลังเองก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ <<

 

 

★★ⒸⒽⒶⓃⒼⓁⒺⓊⓀ★★ⒸⒽⒶⓃⒼⓁⒺⓊⓀ★★ⒸⒽⒶⓃⒼⓁⒺⓊⓀ★★

 


>> หัวข้อถัดมา .. เรามาเจาะลึกในรายละเอียดของ "เครื่องปั่นไฟ" (ทั้งชุด - มาพร้อมเครื่องยนต์) ตามแบบที่ 1A ข้างต้นกันดีกว่าครับ <<

►► แบบที่ 1A: เครื่องปั่นไฟ (เป็นชุด) ที่ "ทีมงานช่างเลือก" ผลิตนั้น ก็สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็นอีก 2 ประเภท คือ

 

✪ 1. เครื่องปั่นไฟธรรมดา เหมาะกับการใช้งานสำรองไฟให้กับเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  แบ่งเป็นเครื่องปั่นไฟชนิดเฟสเดียว (220V, 50 Hz) และเครื่องปั่นไฟชนิด 3 เฟส (220/380V, 50 Hz)

 • เครื่องปั่นไฟ เฟสเดียวที่ทีมงานช่างเลือกผลิต มีขนาด 3-12 KW (หรือ 3.75-15 KVA)
 • เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส ที่ทีมงานช่างเลือกผลิต มีขนาด 6-12 KW (หรือ 10-15 KVA)

►►คราวนี้เรามาศึกษารายละเอียดพร้อมรูปของเครื่องปั่นไฟทั้งสองแบบนี้กันก่อนครับ

 

เครื่องปั่นไฟ เฟสเดียว (220V, 50Hz) 3 KW (3.75 KVA) ต่อเครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX200 

 • รุ่นนี้ รหัส GG00375 สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรวมได้ไม่เกิน 3,000 วัตต์ 
 • เครื่องยนต์เป็นชนิดสตาร์ทเชือกดึง (ใช้มือดึง) 
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 60-65 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 0.5 x 0.6 x 0.6 เมตร (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ถังจุน้ำมันของเครื่องยนต์ HONDA GX200 ตามคู่มือเครื่องฯ ของ HONDA ระบุไว้ 3.1 ลิตร
 • หากต้องการ สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม (LPG) เพิ่มได้
 • ภาพแสดงเครื่องปั่นไฟ 3 KW (3.75 KVA) ตามด้านล่างครับ

 

 

กลับด้านบน


เครื่องปั่นไฟ เฟสเดียว (220V, 50Hz) 4 KW (6 KVA) ต่อเครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX270

 

 • รุ่นนี้ รหัส GG006 สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรวมได้ไม่เกิน 4,000 วัตต์ 
 • เครื่องยนต์เป็นชนิดสตาร์ทเชือกดึง (ใช้มือดึง) 
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 80-85 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 0.6 x 0.7 x 0.7 เมตร (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ถังจุน้ำมันของเครื่องยนต์ HONDA GX270 ตามคู่มือเครื่องฯ ของ HONDA ระบุไว้ 5.3 ลิตร
 • หากต้องการ สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม (LPG) เพิ่มได้
 • ภาพแสดงเครื่องปั่นไฟ 4 KW (6 KVA) ตามด้านล่างครับ

 

 

กลับด้านบน


เครื่องปั่นไฟ เฟสเดียว (220V, 50Hz) 4 KW (6 KVA) ต่อเครื่องยนต์ดีเซล KUBOTA RT90P

 

 • รุ่นนี้ รหัส GG006 สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรวมได้ไม่เกิน 4,000 วัตต์ 
 • เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นนี้เป็นชนิดมือหมุน (ไม่มีรุ่นสตาร์ทไฟฟ้า) 
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 150-160 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์ดีเซล)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 0.7 x 1.45 x 0.8 เมตร (รวมเครื่องยนต์ดีเซล)
 • ถังจุน้ำมันของเครื่องยนต์ ตามคู่มือเครื่องฯ ของ KUTOBA ระบุไว้ 10 ลิตร
 • ภาพแสดงเครื่องปั่นไฟ 4 KW (6 KVA) ตามด้านล่างครับ


เครื่องปั่นไฟ เฟสเดียว (220V, 50Hz) 6 KW (8 KVA) ต่อเครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX390 – รุ่นเชือกดึง (หรือมือดึง)

 • รุ่นนี้ รหัส GG008-1 สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรวมได้ไม่เกิน 6,000 วัตต์ 
 • เครื่องยนต์เป็นชนิดสตาร์ทเชือกดึง (ใช้มือดึง) 
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 85-90 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 0.7 x 0.8 x 0.8 เมตร (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ถังจุน้ำมันของเครื่องยนต์ HONDA GX390 ตามคู่มือเครื่องฯ ของ HONDA ระบุไว้ 6.1 ลิตร
 • หากต้องการ สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม (LPG) เพิ่มได้
 • ภาพแสดงเครื่องปั่นไฟ 6 KW (8 KVA) ตามด้านล่างครับ 

 

 

 

 

กลับด้านบน


เครื่องปั่นไฟ เฟสเดียว (220V, 50Hz) 6 KW (8 KVA) ต่อเครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX390 – รุ่นกุญแจสตาร์ท หรือสตาร์ทไฟฟ้า

 

 • รุ่นนี้ รหัส GG008-2 สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรวมได้ไม่เกิน 6,000 วัตต์ 
 • เครื่องยนต์เป็นชนิดสตาร์ทไฟฟ้า (หากต้องการ สามารถต่อกับระบบสวิทช์อัตโนมัติเพิ่มได้)
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 85-90 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์เบนซิน+แบตเตอรี่)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 0.7 x 0.8 x 0.85 เมตร (รวมเครื่องยนต์เบนซิน+แบตเตอรี่)
 • ถังจุน้ำมันของเครื่องยนต์ HONDA GX390 ตามคู่มือเครื่องฯ ของ HONDA ระบุไว้ 6.1 ลิตร
 • เครื่องยนต์รุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ชนิดไม่ชาร์จกลับเอง
 • หากต้องการ สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม (LPG) เพิ่มได้
 • ภาพแสดงเครื่องปั่นไฟ 6 KW (8 KVA) ตามด้านล่างครับ

 

 

 

กลับด้านบน


เครื่องปั่นไฟ เฟสเดียว (220V, 50Hz) 6 KW (8 KVA) ต่อเครื่องยนต์ดีเซล KUBOTA RT120P

 

 • รุ่นนี้ รหัส GG008 สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรวมได้ไม่เกิน 6,000 วัตต์ 
 • เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นนี้ มี 2 ชนิดให้เลือก คือ ชนิดมือหมุน และชนิดสตาร์ทไฟฟ้า
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 160-165 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์ดีเซล)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 0.7 x 1.5 x 1.0 เมตร (รวมเครื่องยนต์ดีเซล)
 • ถังจุน้ำมันของเครื่องยนต์ ตามคู่มือเครื่องฯ ของ KUTOBA ระบุไว้ 11 ลิตร
 • ภาพแสดงเครื่องปั่นไฟ 6 KW (8 KVA) ตามด้านล่างครับ

 

กลับด้านบน


เครื่องปั่นไฟ เฟสเดียว (220V, 50Hz) 8 KW (10 KVA) ต่อเครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX690

 

 

 • รุ่นนี้ รหัส GG010 สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรวมได้ไม่เกิน 8,000 วัตต์ 
 • เครื่องยนต์เป็นชนิดสตาร์ทไฟฟ้า (หากต้องการ สามารถต่อกับระบบสวิทช์อัตโนมัติเพิ่มได้)
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 115-120 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์เบนซิน+แบตเตอรี่)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 1.0 x 1.25 x 1.0 เมตร (รวมเครื่องยนต์เบนซิน+แบตเตอรี่)
 • เครื่องยนต์ HONDA GX690 รุ่นนี้ไม่มีถังน้ำมันในตัว (ใช้สายดูดน้ำมันจากถังน้ำมันภายนอก)
 • เครื่องยนต์รุ่นนี้ เป็นเครื่อง 2 สูบ ใช้แบตเตอรี่ชนิดชาร์จกลับเองอัตโนมัติ
 • ภาพแสดงเครื่องปั่นไฟ 8 KW (10 KVA) ตามด้านล่างครับ

 

กลับด้านบน

 


**เครื่องปั่นไฟ เฟสเดียว รุ่น 10 KW ขึ้นไป จะเป็นรุ่นที่ด้านบนมี "คอยล์ขดลวดควบคุม"**

 

 

หมายเหตุระบบ "คอยล์ขดลวดควบคุม" ดีกว่ายังงัย อ่านได้ที่บทความนี้ครับ

http://changleukgen.blogspot.com/2015/08/avr.html

 

เครื่องปั่นไฟ เฟสเดียว (220V, 50Hz) 10 KW (12.5 KVA) ต่อเครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX690 และ

เครื่องปั่นไฟ เฟสเดียว (220V, 50Hz) 12 KW (15 KVA) ต่อเครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX690

 • รุ่นแรกนี้ รหัส GG0125 สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรวมได้ไม่เกิน 10,000 วัตต์
 • รุ่นที่สองนี้ รหัส GG015 สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรวมได้ไม่เกิน 12,000 วัตต์  
 • เครื่องยนต์เป็นชนิดสตาร์ทไฟฟ้า (หากต้องการ สามารถต่อกับระบบสวิทช์อัตโนมัติเพิ่มได้)
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 125-130 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์เบนซิน+แบตเตอรี่)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 1.0 x 1.25 x 1.0 เมตร (รวมเครื่องยนต์เบนซิน+แบตเตอรี่)
 • เครื่องยนต์ HONDA GX690 รุ่นนี้ไม่มีถังน้ำมันในตัว (ใช้สายดูดน้ำมันจากถังน้ำมันภายนอก)
 • เครื่องยนต์รุ่นนี้ เป็นเครื่อง 2 สูบ ใช้แบตเตอรี่ชนิดชาร์จกลับเองอัตโนมัติ
 • ภาพแสดงเครื่องปั่นไฟ 12 KW (15 KVA) ตามด้านล่างครับ

 

 

 

กลับด้านบน

——————————————————————————————————

★★ⒸⒽⒶⓃⒼⓁⒺⓊⓀ★★ⒸⒽⒶⓃⒼⓁⒺⓊⓀ★★ⒸⒽⒶⓃⒼⓁⒺⓊⓀ★★

——————————————————————————————————

 


**เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส ทุกรุ่นที่ช่างเลือกผลิต จะเป็นรุ่นที่ด้านบนมี "คอยล์ขดลวดควบคุม"**

 

 

หมายเหตุ: ระบบ "คอยล์ขดลวดควบคุม" ดีกว่ายังงัย อ่านได้ที่บทความนี้ครับ

http://changleukgen.blogspot.com/2015/08/avr.html

 

เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส (220/380V, 50Hz) 6 KW (8 KVA) ต่อเครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX390

 • รุ่นนี้ รหัส 3G008 สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรวมทั้ง 3 เฟส ได้ไม่เกิน 6,000 วัตต์ 
  หรือเฟสละประมาณ 2,000 วัตต์
 • เครื่องยนต์มีให้เลือก 2 แบบ คือ ชนิดสตาร์ทเชือกดึง (ใช้มือดึง) หรือชนิดสตาร์ทไฟฟ้า
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 95-100 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 0.8 x 0.8 x 0.85 เมตร (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ถังจุน้ำมันของเครื่องยนต์ HONDA GX390 ตามคู่มือเครื่องฯ ของ HONDA ระบุไว้ 6.1 ลิตร
 • หากเป็นรุ่นสตาร์ทไฟฟ้า เครื่องยนต์รุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ชนิดไม่ชาร์จกลับเอง
 • หากต้องการ สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม (LPG) เพิ่มได้
 • ภาพแสดงเครื่องปั่นไฟ 3 เฟส 6 KW (8 KVA) ตามด้านล่างครับ

 

 

กลับด้านบน


เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส (220/380V, 50Hz) 10 KW (12.5 KVA) ต่อเครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX690 

 

 • รุ่นนี้ รหัส 3G012 สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรวมทั้ง 3 เฟส ได้ไม่เกิน 10,000 วัตต์
  หรือเฟสละประมาณ 3,300 วัตต์
 • เครื่องยนต์เป็นชนิดสตาร์ทไฟฟ้า (หากต้องการ สามารถต่อกับระบบสวิทช์อัตโนมัติเพิ่มได้)
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 115-120 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 1.0 x 1.25 x 1.0 เมตร (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • เครื่องยนต์ HONDA GX690 รุ่นนี้ไม่มีถังน้ำมันในตัว (ใช้สายดูดน้ำมันจากถังน้ำมันภายนอก)
 • เครื่องยนต์รุ่นนี้ เป็นเครื่อง 2 สูบ ใช้แบตเตอรี่ชนิดชาร์จกลับเองอัตโนมัติ
 • ภาพแสดงเครื่องปั่นไฟ 3 เฟส 10 KW (12.5 KVA) ตามด้านล่างครับ

 

กลับด้านบน


เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส (220/380V, 50Hz) 12 KW (15 KVA) ต่อเครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX690

 

 • รุ่นนี้ รหัส 3G015 สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรวมทั้ง 3 เฟส ได้ไม่เกิน 12,000 วัตต์
  หรือเฟสละประมาณ 4,000 วัตต์
 • เครื่องยนต์เป็นชนิดสตาร์ทไฟฟ้า (หากต้องการ สามารถต่อกับระบบสวิทช์อัตโนมัติเพิ่มได้)
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 120-125 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 1.0 x 1.25 x 1.0 เมตร (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • เครื่องยนต์ HONDA GX690 รุ่นนี้ไม่มีถังน้ำมันในตัว (ใช้สายดูดน้ำมันจากถังน้ำมันภายนอก)
 • เครื่องยนต์รุ่นนี้ เป็นเครื่อง 2 สูบ ใช้แบตเตอรี่ชนิดชาร์จกลับเองอัตโนมัติ
 • ภาพแสดงเครื่องปั่นไฟ 3 เฟส 12 KW (15 KVA) ตามด้านล่างครับ

 


✪ 2. ไดอ๊อก หรือไดเชื่อม (เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม) เหมาะกับการใช้ในงานเชื่อม และเครื่องมือช่างเป็นหลัก (สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า 220V ได้ด้วย แต่ขณะเชื่อมงาน ไม่ควรใช้ไฟกับอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมๆ กัน 
>> **ยกเว้นไฟแสงสว่างสามารถใช้ได้ กรณีเชื่อมงานในเวลากลางคืนครับ**) ได้แก่

ไดอ๊อก ขนาดเชื่อมลวด 2.6-3 มม. 2 KW (3 KVA) ต่อเครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX200 

 

 • รุ่นนี้เน้นเชื่อมลากยาวลวดขนาด 2.6 มม. และเชื่อมแต้มลวดขนาด 3.0 มม.
 • ใช้สำรองไฟได้ประมาณ 2,000 วัตต์
 • สามารถใช้กับลวดเชื่อมชนิด L55 ได้เป็นอย่างดี
 • เครื่องยนต์เป็นชนิดสตาร์ทเชือกดึง (ใช้มือดึง) 
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 60-65 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 0.5 x 0.6 x 0.6 เมตร (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ถังจุน้ำมันของเครื่องยนต์ HONDA GX200 ตามคู่มือเครื่องฯ ของ HONDA ระบุไว้ 3.1 ลิตร
 • ภาพแสดงไดอ๊อก 2.6-3 มม. 2 KW (3 KVA) ตามด้านล่างครับ

กลับด้านบน


ไดอ๊อก ขนาดเชื่อมลวด 2.6-4 มม. 4 KW (6 KVA) ต่อเครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX270

 

 • รุ่นนี้เน้นเชื่อมลากยาวลวดขนาด 2.6 , 3.2 มม. และเชื่อมแต้มลวดขนาด 4 มม. 

 • ใช้สำรองไฟได้ประมาณ 4,000 วัตต์
 • รุ่นนี้เหมาะกับงานเชื่อมโครงหลังคา สร้างบ้าน สร้างถนน หรือใช้ในสวน
 • สามารถใช้กับลวดเชื่อมชนิด L55 ได้เป็นอย่างดี
 • เครื่องยนต์เป็นชนิดสตาร์ทเชือกดึง (ใช้มือดึง) 
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 80-85 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 0.6 x 0.7 x 0.7 เมตร (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ถังจุน้ำมันของเครื่องยนต์ HONDA GX270 ตามคู่มือเครื่องฯ ของ HONDA ระบุไว้ 5.3 ลิตร
 • ภาพแสดงไดอ๊อก 2.6-4 มม. 4 KW (6 KVA) ตามด้านล่างครับ

 

 

 

กลับด้านบน


ไดอ๊อก ขนาดเชื่อมลวด 2.6-4 มม. 4 KW (6 KVA) ต่อเครื่องยนต์ดีเซล KUBOTA RT90P

 

 • รุ่นนี้เน้นเชื่อมลากยาวลวดขนาด 2.6 , 3.2 มม. และเชื่อมแต้มลวดขนาด 4 มม. 
 • ใช้สำรองไฟได้ประมาณ 4,000 วัตต์
 • รุ่นนี้เหมาะกับงานเชื่อมโครงหลังคา สร้างบ้าน สร้างถนน หรือใช้ในสวน
 • สามารถใช้กับลวดเชื่อมชนิด L55 ได้เป็นอย่างดี
 • เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นนี้เป็นชนิดมือหมุน (ไม่มีรุ่นสตาร์ทไฟฟ้า) 
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 150-160 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์ดีเซล)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 0.7 x 1.45 x 0.8 เมตร (รวมเครื่องยนต์ดีเซล)
 • ถังจุน้ำมันของเครื่องยนต์ ตามคู่มือเครื่องฯ ของ KUTOBA ระบุไว้ 10 ลิตร
 • ภาพแสดงไดอ๊อก 2.6-4 มม. 4 KW (6 KVA) ตามด้านล่างครับ

 

กลับด้านบน


ไดอ๊อก ขนาดเชื่อมลวด 2.6-5 มม. 5 KW (7 KVA) ต่อเครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX390

 

 

 

 • รุ่นนี้เน้นเชื่อมลากยาวลวดขนาด 2.6 , 3.2 , 4.0 และ 5.0 มม.
 • ใช้สำรองไฟได้ประมาณ 5,000 วัตต์
 • รุ่นนี้เหมาะกับงานเชื่อมหนักๆ เช่น เชื่อมหัวเสาเข็ม และงานปั้นจั่น
 • สามารถใช้กับลวดเชื่อมชนิด L55 ได้เป็นอย่างดี
 • เครื่องยนต์เป็นชนิดสตาร์ทเชือกดึง (ใช้มือดึง) 
 • น้ำหนักของเครื่องปั่นไฟทั้งชุด ประมาณ 85-90 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 0.7 x 0.8 x 0.8 เมตร (รวมเครื่องยนต์เบนซิน)
 • ถังจุน้ำมันของเครื่องยนต์ HONDA GX390 ตามคู่มือเครื่องฯ ของ HONDA ระบุไว้ 6.1 ลิตร
 • ภาพแสดงไดอ๊อก 2.6-5 มม. 5 KW (7 KVA) ตามด้านล่างครับ

 

 


**หมายเหตุ: เครื่องปั่นไฟและไดอ๊อก รุ่นอื่นๆ ที่นอกเหนือจากในบทความนี้ หรือหากท่านต้องการต่อเครื่องยนต์ชนิดไหนอย่างไร สามารติดต่อสอบถามทีมงานช่างเลือกได้นะครับ (ไดปั่นไฟ หรือไดอ๊อก ขนาดไม่เกิน 8 KW สามารถต่อเครื่องยนต์ดีเซล KUBOTA หรือ YANMAR ได้ แต่เพียงเราไม่ได้เก็บภาพไว้จึงไม่ได้นำมาลงไว้ในบทความนี้ครับ)**

★ ส่วนเครื่องปั่นไฟ ขนาด 10 KW ขึ้นไป จะมีเฉพาะต่อเครื่องยนต์เบนซินนะครับ เนื่องจากทีมงานฯ เลือกต่อเฉพาะเครื่องยนต์คุณภาพ ได้มาตรฐาน มือหนึ่ง (ใหม่แกะกล่องเท่านั้น และเครื่องยนต์ดีเซลมือหนึ่งที่มีวางขายในท้องตลาดก็มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่เกิน 18 แรงม้า ทำให้เราไม่สามารถต่อเครื่องปั่นไฟดีเซล ขนาดที่มากกว่า 10 KW ได้ครับผม ★★★

กลับด้านบน


 

 

 

 

►► แบบที่ 2A: ไดปั่นไฟเพลาลอย หรือไดอ๊อกเพลาลอย ที่ "ทีมงานช่างเลือก" ผลิตนั้น ก็สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็นอีก 2 ประเภท คือ

 

1. ไดปั่นไฟธรรมดา ชนิดเพลาลอย

 • ไดปั่นไฟเพลาลอย ชนิดเฟสเดียว ที่ช่างเลือกผลิต มีขนาดตั้งแต่ 4-12 KW (6-15 KVA)
 • ไดปั่นไฟเพลาลอย ชนิดสามเฟส ที่ช่างเลือกผลิต มีขนาด 6, 10, 12 KW (8, 12.5, 15 KVA)
 • เป็นไดปั่นไฟชนิด 3,000 รอบต่อนาที เป็นชนิดไม่ใช้แปรงถ่าน
 • ***งานคุณภาพ ผลิตจากเหล็กซิลิคอน และลวดทองแดงล้วน***
 • สามารถนำไปต่อกับเครื่องยนต์ได้ทั้งเบนซิน หรือดีเซลได้ตามปกติ
 • ทางทีมงานฯ มีเตรียมพู่เล่ย์หน้าไดฯ ขนาด 3.5 นิ้วให้ครับ
 • หากเป็นไดปั่นไฟ ขนาด 10 KW ขึ้นไป จะเป็นรุ่นที่มีคอยล์ขดลวดควบคุมครับ
 • น้ำหนักเฉพาะไดขนาด 4 KW (6 KVA) ประมาณ 60 กก. / ก x ย x ส ประมาณ 0.3 x 0.5 x 0.5 เมตร
 • น้ำหนักเฉพาะไดขนาด 6 KW (8 KVA) ประมาณ 65 กก. / ก x ย x ส ประมาณ 0.4 x 0.5 x 0.5 เมตร
 • น้ำหนักเฉพาะไดขนาด 8 KW (10 KVA) ประมาณ 70 กก. / ก x ย x ส ประมาณ 0.4 x 0.5 x 0.5 เมตร
 • น้ำหนักเฉพาะไดขนาด 10 KW (12.5 KVA) ประมาณ 85 กก. / ก x ย x ส ประมาณ 0.4 x 0.5 x 0.5 เมตร
 • ภาพแสดงไดปั่นไฟเพลาลอยตามด้านล่างครับ

>>หมายเหตุ: ทีมงานช่างเลือกไม่ได้ผลิตไดปั่นไฟเพลาลอย ขนาด 1-3 KW นะครับ!!!<<

 

ไดปั่นไฟเพลาลอย ชนิดเฟสเดียว

 

ไดปั่นไฟเพลาลอย ชนิด 3 เฟส

กลับด้านบน


 

2. ไดอ๊อกชนิดเพลาลอย

 • ชนิด เฟสเดียว มีขนาดเชื่อมลวดเส้นผศก. 2.6, 3.2, 4.0, 5.0 มม. ตามลำดับ
 • เป็นไดปั่นไฟชนิด 3,000 รอบต่อนาที เป็นชนิดไม่ใช้แปรงถ่าน
 • ***งานคุณภาพ ผลิตจากเหล็กซิลิคอน และลวดทองแดงล้วน***
 • สามารถนำไปต่อกับเครื่องยนต์ได้ทั้งเบนซิน หรือดีเซลได้ตามปกติ
 • ทางทีมงานฯ มีเตรียมพู่เล่ย์หน้าไดฯ ขนาด 3.5 นิ้วให้ครับ
 • หากต้องการไดอ๊อก เชื่อมลวด 6.0 มม. สามารถสั่งทำพิเศษได้
 • หากต้องการไดอ๊อก เชื่อมลวดใต้น้ำ สามารถสั่งทำพิเศษได้
 • น้ำหนักเฉพาะไดอ๊อก 2.6-3 มม. ประมาณ 60 กก. / ก x ย x ส ประมาณ 0.3 x 0.5 x 0.5 เมตร
 • น้ำหนักเฉพาะไดอ๊อก 2.6-4 มม. ประมาณ 65 กก. / ก x ย x ส ประมาณ 0.4 x 0.5 x 0.5 เมตร
 • น้ำหนักเฉพาะไดอ๊อก 2.6-5 มม. ประมาณ 70 กก. / ก x ย x ส ประมาณ 0.4 x 0.5 x 0.5 เมตร
 • ภาพแสดงไดอ๊อกเพลาลอยตามด้านล่างครับ

 

กลับด้านบน


>> ตารางสรุป "ความเหมาะสมในการใช้งาน เครื่องปั่นไฟ และไดอ๊อก (ในแต่ละรุ่น)

ของ "ช่างเลือก" กับอุปกรณ์ต่างๆ <<

 


กลับด้านบน

 

สนใจสั่งซื้อ เครื่องปั่นไฟ หรือ เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อม คุณภาพเยี่ยม ของทีมงานช่างเลือก 

สามารถติดต่อกับทางทีมงานได้โดยตรงเลยครับ  


ทีมงานช่างเลือก 085-833-5145, 097-959-4556

LINE: @changleukgen

เพิ่มเพื่อน

 

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกดที่นี่ https://line.me/ti/p/%40vcd4124m

อีเมล์: Changleuk@gmail.com

 

 

เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดเชื่อม ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

#เครื่องปั่นไฟคุณภาพ #ไดอ๊อก

#เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม #ไดปั่นไฟ #ช่างเลือก 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS