by
on
under
tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Permalink

เครื่องเชื่อม / ไดเชื่อม / ไดอ๊อก

เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดเชื่อม ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

 

การเชื่อมโลหะ  

                   การเชื่อม เป็นขบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยให้รวมตัวเข้าด้วยกัน

ปกติใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว

เมื่อเย็นตัวรอยต่อจะมีความแข็งแรง บางครั้งใช้แรงดันร่วมกับความร้อน หรืออย่างเดียว เพื่อให้เกิดรอยเชื่อม

มีแหล่งพลังงานหลายอย่างสำหรับนำมาใช้ในการเชื่อม เช่น การใช้ความร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์คโดยใช้กระแสไฟฟ้า,

ลำแสงเลเซอร์, การใช้อิเล็คตอรอนบีม, การเสียดสี, การใช้คลื่นเสียง เป็นต้น

เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อม ผลิตโดยทีมงานช่างเลือก

ในอุตสาหกรรมมีการนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นการเชื่อมในพื้นที่โล่ง, พื้นที่อับอากาศ, การเชื่อมใต้น้ำ

การเชื่อมมีอันตรายเกิดขึ้นได้ง่าย จึงควรมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย เช่น ที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้า, ความร้อน,

สะเก็ดไฟ, ควันเชื่อม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ชิ้นงานร้อน, ฝุ่นละออง
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือ การเชื่อม อาร์กโลหะด้วยมือด้วย ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

(SMAW – SHIELDED METAL ARC WELDING) หรือ

ที่เรียกว่าการเชื่อมด้วยธูปเชื่อม  ซึ่งเป็นกระบวนการ

เชื่อมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากต้นทุนต่ำ 

 

 • งานที่เชื่อมด้วยกระบวนการนี้ ได้แก่ท่อส่งแก๊สท่อส่ง

  น้ำมัน งานโครงสร้าง งานช่างกลเกษตร และอื่น ๆ

   

 • ข้อดีของกระบวนการเชื่อมแบบนี้ คือ สามารถ

เชื่อมได้ทั้งโลหะที่เป็นเหล็ก และไม่ใช่เหล็ก ที่มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มม. ขึ้นไป และสามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม

ซึ่งในปัจจุบัน ยังคงเป็นกรรมวธีที่ใช้งานกันมากที่สุดในประเทศไทย และประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย

 

โดยปกติแล้ว เครื่องเชื่อมไฟฟ้าทั้งหลายใช้หลักการเดียวกันหมดคือ  “จ่ายกระแสไฟฟ้าให้เกิดการลัดวงจรระหว่างขั้วไฟฟ้า

บวกและลบ ทำให้เกิดการอาร์คเกิดขึ้น” แต่สิ่งที่ทำให้เครื่องเชื่อมแต่ละแบบนั้นแตกต่างกันในท้องตลาด คือ “ตัวต้นกำลัง

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

► ► ชนิดของเครื่องเชื่อม (Welding Machine)

 

1. เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์ (Engine Drive Welding Machine)

 

เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดเชื่อม ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

 • เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังขับเจเนอเรเตอร์จะจ่ายกระแสออกมาได้เหมือนกับเครื่อง

ชื่อมแบบมอเตอร์ 

 • เครื่องเชื่อมแบบนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้ เช่น งานกล

เกษตรงานวางท่อ, งานก่อสร้างโครงสร้าง อาคาร หรือสะพาน เป็นต้น

 • ในปัจจุบัน ทางทีมงานช่างเลือก ได้พัฒนาและปรับปรุงเครื่องเชื่อมนี้ให้สามารถผลิตกระแสไฟสลับ 

220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ ที่ใช้สำหรับแสงสว่างและอุปกรณ์ช่วยการทำงาน เช่น สว่าน หินเจียระไน เป็นต้น

 

วิดีโอรีวิวการทำงานเครื่องปั่นไฟแบบเชื่อมของทีมงานช่างเลือกครับ

 

2. เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อมชนิดกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Generator Welding Machine)

3. เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer welding machines)

รายละเอียดเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้า
 

เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป ราคาถูก น้ำหนักเบา และมีขนาดเล็กกว่า เครื่องเชื่อมแบบอื่น ๆ ซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟสลับ (AC) เท่านั้น หลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟ โดยนำกระแสที่มีแรงเคลื่อนสูง (220 โวลท์) ป้อนเข้าขดลวดปฐมภูมิ (Primary) และจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิ (Secondary) เป็นไฟแรงเคลื่อนต่ำ กระแสสูงเพื่อให้เหมาะแก่การเชื่อมโลหะ ถึงแม้ว่าเครื่องเชื่อมหม้อแปลงจะมีข้อดีหลายประการ แต่ข้อจำกัดของเครื่องเชื่อมระบบนี้ก็มีเช่นกระแสไฟที่ป้อนเข้าเครื่องเชื่อมจะต้องเป็นแบบ 1 เฟส(single phase) ซึ่งจะท าให้เกิดการไม่สมดุลย์ในสายได้ และเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงมี power factor ต่ำ 

4. เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์ ( Inverter Welding Machine)

รายละเอียดเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์
 

เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม กระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อม กระแสไฟที่ใช้เป็นแบบกระแสตรง DC เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์สามารถทำการเชื่อมได้ทั้ง การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (MMAW) การเชื่อมทิก (TIG) เป็นเครื่องเชื่อมที่มีน้ำหนักเบา และสามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนได้ 220 โวลท์ พกพาได้สะดวกสามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่ 5-150 แอมแปร์ แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณี ไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีค่าแรงดันไฟสม่ำเสมอหรือไม่ เช่น บางหมู่บ้าน ไฟฟ้า อาจจะมีแรงที่สูงกว่า 220 โวลท์ หรือบางที่ต่ำกว่า 220 โวลท์ ทำให้วงจรอิเล็คทรอนิกส์ เกิดความเสียหายได้ง่าย ซึ่งเป็นปัญหาของเครื่องเชื่อมชนิดนี้อย่างมาก 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

► ► การเลือกเครื่องเชื่อม

เครื่องเชื่อมในปัจจุบันนี้มีอยู่หลายแบบและหลายขนาดด้วยกัน การเลือกใช้เครื่องเชื่อมนั้นจะต้องคำนึงถึง สภาพของงานเชื่อม

และผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น

เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดอ๊อก ไดเชื่อม โดยทีมงานช่างเลือก

 

วิธีเลือกเครื่องเชื่อมที่พอจะยึดเป็นกฎเกณฑ์พิจารณาอย่างกว้าง ๆ มีดังนี้

งานสนาม ได้แก่ ท่อส่งแก๊ส ท่อส่งน้ำมัน งานโครงสร้าง งานช่างกลเกษตร และอื่น ๆ หรืองานในไร่ควรใช้เครื่องที่ขับ

ด้วยเครื่องยนต์ แต่งานที่ทำตามอู่ โรงฝึกงานหรืองานทำประตูหน้าต่าง ควรใช้เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟ เพราะมีราคาถูก

ซึ่งจะประหยัดกว่า แต่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรืออู่ที่ต้องการเชื่อมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมทั้งงานอลูมิเนียม

ทองแดง เหล็ก สเตนเลส และการเชื่อมพอกผิวแข็ง ซึ่งงานเหล่านี้ ต้องเชื่อมด้วยไฟตรงจึงต้องเลือกเครื่องเชื่อมไฟตรง ซึ่งอาจ

เป็นชนิดขับด้วยมอเตอร์หรือชนิดเครื่องเรียงกระแสขึ้นอยู่กับสภาพโรงงาน เช่น ชนิดขับด้วยมอเตอร์นั้นจะต้องมีเสียงดังกว่า

เครื่องเชื่อมชนิดเครื่องเรียงกระแส แต่ถ้ามีงานที่ใช้ทั้งไฟสลับและไฟตรง ควรเลือกเครื่องเชื่อมชนิดแบบผสมหม้อแปลงเครื่อง

เรียงกระแส ซึ่งมีราคาแพงกว่าเครื่องเชื่อมชนิดอื่น

 

รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งแบบเชื่อมโลหะได้ (ไดอ๊อก)

 

ประเภทของ       เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสสินค้า           กำลัง (KVA) กำลัง (KW) ศักย์ไฟฟ้า (VOLT)

ความเร็วรอบ           (รอบต่อนาที)

เส้นผ่านศูนย์กลาง                  
ของลวดเชื่อม (มิลลิเมตร)                
ชนเครื่อง HONDA      
กำลัง (แรงม้า)
ไดอ๊อก (ไดเชื่อม) WG003 3 2.4 220 3000 3 mm 6.5
ไดอ๊อก (ไดเชื่อม) WG006 6 4.8 220 3000 4 mm 9
ไดอ๊อก (ไดเชื่อม) WG007 7 5.6 220 3000 5 mm 13
ไดอ๊อก (ไดเชื่อม) WG010** 10 6.0 220 3000 4 mm 13

** ไดเชื่อมรุ่น WG010 นี้เป็นรุ่นพิเศษ ที่สามารถนำไปใช้ผลิตกระเเสไฟที่ให้กำลังเพียงพอสำหรับใช้ฉุดปั๊มบาดาลที่มีขนาดไม่เกิน 2 แรงม้าได้

ขอใบเสนอราคา


สนใจสั่งซื้อ เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อม หรือไดอ๊อก ของทีมงานช่างเลือก 

ติดต่อกับทางทีมงานได้โดยตรงเลยครับ  ^^

ทีมงานช่างเลือก  097-959-4556 085-833-5145 

LINE: @changleukgen

เพิ่มเพื่อน

อีเมล์: Changleuk@gmail.com
 

 

เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดเชื่อม ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

 

#เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อม

#ไดอ๊อก

#ไดเชื่อม

 

 

 

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS