เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส

►► จากการสำรวจพบว่า ในปัจจุบัน เครื่องปั่นไฟ ที่มีขายกันในท้องตลาดนั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ

 • เครื่องปั่นไฟเฟสเดียว (Single Phase) หรือ เครื่องปั่นไฟ 2 สาย >> มักจะเป็นเครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 1-20 KVA  
 • เครื่องปั่นไฟ 3 เฟสเดียว (Three Phase) หรือ เครื่องปั่นไฟ 4 สาย >> มักจะเป็นเครื่องปั่นไฟขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ มีขนาดตั้งแต่ 10 KVA ขึ้นไป

►► "เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส" หรือ "ไดปั่นไฟ 3 เฟส" เป็น เครื่องปั่นไฟ ที่ให้ความต่างศักย์ได้ 2 ระบบในตัวเดียวกัน คือ 220 V และ 380 V

 

เครื่องปั่นไฟสามเฟส ช่างเลือก Tel. 097-9594556

 

►► แต่ในการใช้งานจริงจะสลับซับซ้อนกว่า เครื่องปั่นไฟแบบเฟสเดียว กล่าวคือ 

เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ประเภท 3 เฟส เช่น มอเตอร์ 3 เฟส หรือ แอร์ 3 เฟส เป็นต้น

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

►► แต่หากผู้ใช้ต้องการนำอุปกรณ์ในบ้านปกติซึ่งเป็นเฟสเดียว (220V) ไปต่อใช้งาน ผู้ใช้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน

"การบาลานซ์เฟส" (Phase Balance) กล่าวคือ การต่ออุปกรณ์กระจายไปในแต่ละเฟส เพื่อใช้งานเท่าๆ กัน 

เพราะหากใช้งานหนักเพียงเฟสเดียว อาจก่อให้เกิดปัญหาเครื่องปั่นไฟช็อตหรือไหม้ในเฟสนั้นๆ ได้

 

ตัวอย่างเช่น เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส ขนาด 10 KVA หมายถึง รวมกัน 3 เฟส ถึงจะให้ค่าไฟฟ้าได้ถึง 10 KVA (8KW)

แต่ถ้าใช้งานเพียงเฟสเดียว จะให้กำลังไฟเพียง เฟสละประมาณ 3 KVA (2.4KW) เป็นต้น

 

 เครื่องปั่นไฟสามเฟส ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556 เครื่องปั่นไฟสามเฟส ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส 15 KVA ผลิตโดยทีมงานช่างเลือก ส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบังฯ

เครื่องปั่นไฟสามเฟส โดยทีมงานช่างเลือก 
เครื่องปั่นไฟสามเฟส ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
►► ความแตกต่างระหว่างเครื่องปั่นไฟ 3 เฟส และเครื่องปั่นไฟเฟสเดียว ◄◄
 
เครื่องปั่นไฟ ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556
เครื่องปั่นไฟเฟสเดียว (Single Phase) หรือ เครื่องปั่นไฟ 2 สาย (220V)
 
★★ เครื่องปั่นไฟเฟสเดียว (Single Phase) หรือ เครื่องปั่นไฟ 2 สาย (220V) นั้น ★★
 
 • เป็นเครื่องปั่นไฟที่ให้กระแสสลับ 220 โวลต์ออกมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และ
 • มีขั้วต่อสายไฟเพียง 2 สาย คือ + และ – (จึงนิยมเรียกกันแบบชาวบ้านๆ ว่า เครื่องปั่นไฟ 2 สาย แต่เนื่องจากไฟที่ผลิตออกมานั้นเป็นไฟกระแสสลับ ดังนั้น จึงสามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อด้านใดก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงบวกลบ) 
 • เหมาะกับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านทั่วไป (220V, 50 Hz) เช่น พัดลม ทีวี หรือ เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงาน เช่น มอเตอร์เฟสเดียว ปั๊มน้ำเฟสเดียว ฯลฯ เป็นต้น
———————————————————————————————————————
 
 เครื่องปั่นไฟสามเฟส ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส (Three Phase) หรือ เครื่องปั่นไฟ 4 สาย (220V/380V)

 

★★ เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส (Three Phase) หรือ เครื่องปั่นไฟ 4 สาย (220V/380V) นั้น ★★
 

 • เป็นเครื่องปั่นไฟที่ให้กระแสสลับ ที่ความต่างศักย์ 2 ค่า คือ 220 โวลต์ และ 380 โวลต์ ขึ้นอยู่กับการต่อใช้งาน 
 • มีขั้วต่อสายไฟทั้งหมด 4 สาย คือ N R S และ T จึงนิยมเรียกกันแบบชาวบ้านๆ ว่า เครื่องปั่นไฟ 4 สาย 
 • หากคุณต่อขั้วด้านหนึ่งที่ R หรือ S หรือ T และต่อขั้วอีกด้านหนึ่งที่ N กล่าวคือ R-N หรือ S-N หรือ
  T-N จะได้กระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ 220 โวลต์ (เพราะ N คือ นิวตรอน หรือคล้ายๆ สายดินนั่นเอง)
 • กรณีที่คุณต่อขั้วด้านหนึ่งกับ N (นิวตรอน) นี้ จัดเป็น "การใช้งานแบบเฟสเดียว" นั่นเอง
 • โดยที่ ในแต่ละเฟสจะให้กำลังไฟฟ้า โดยประมาณเท่ากับ "หนึ่งในสามของค่าวัตต์รวม"
 • เช่น เครื่องปั่นไฟขนาด 10 KVA 3 Phase >> ถ้าทำงานแบบ 220 V
  ก็จะใช้งานได้เฟสละประมาณ (10 หาร 3) = 3.xx KVA หรือประมาณเฟสละ 2.4 KW นั่นเอง

 

เครื่องปั่นไฟ สามเฟส ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556
เครื่องปั่นไฟสามเฟส โดยทีมงานช่างเลือก โทร 097-959-4556
 • กรณีใช้งานแบบสามเฟส โดยนำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อเข้ากับขั้ว R-S-T ทั้งสาม โดยไม่ต่อเข้ากับขั้ว N
 • จะทำให้ได้ค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมดที่ความต่างศักย์ 380 V ซึ่งเหมาะกับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
  ในโรงงาน ได้แก่ มอเตอร์สามเฟส ปั๊มสามเฟส หรือ ตู้เชื่อมสามเฟส ฯลฯ เป็นต้น

         ***ข้อควรรู้: จะไม่มีการใช้งานเฉพาะขั้ว 2 คู่ โดยไม่ผ่าน N เด็ดขาด!!! (เช่น R-S เป็นต้น)*** 

 • การนำเครื่องปั่นไฟสามเฟสไปใช้งาน จะต้องรู้ "หลักการบาลานซ์เฟส" ด้วยครับ โดยที่หลักการบาลานซ์เฟสนี้ หมายถึง การใช้งานในแต่ละเฟสให้ไม่เกินค่าไฟที่สามารถใช้งานได้
 • เช่น เครื่องปั่นไฟ 3 Phase 10 KVA ดังตัวอย่างข้างต้น ใช้งานได้เฟสละประมาณ 3 KVA หากคุณมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเฟสเดียวหลายชิ้น คุณก็ต้องเลือกต่อแบบกระจาย ให้ใช้งาน R-N หรือ S-N หรือ T-N เฟสละไม่เกิน 3 KVA ครับ 
 
เครื่องปั่นไฟสามเฟส โดยทีมงานช่างเลือก โทร 097-959-4556
เครื่องปั่นไฟ ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556
 
►► ดังนั้น ก่อนการเลือกซื้อ หรือก่อนใช้งานทุกครั้ง ควรเช็คให้ดีนะครับว่า…
 • เครื่องปั่นไฟที่คุณต้องการเป็นเครื่องปั่นไฟชนิดใด เฟสเดียว หรือสามเฟส และ
 • ศึกษาวิธีการเลือกขนาดเครื่องปั่นไฟที่เหมาะสมกับหน้างานของคุณ และ
 • ศึกษาวิธีการต่อใช้งานเครื่องปั่นไฟสามเฟสให้ถี่ถ้วนครับ

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

►► ในปัจจุบัน "เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส" ที่ทีมงานช่างเลือกออกแบบและผลิตนั้น มีอยู่ 2 รุ่น ดังนี้

(เฉพาะไดเพลาลอย "ชนิดสามเฟส" ก็มีนะครับ)


1) เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส 3000 รอบ ขนาด 10 KVA (6 KW) ต่อกับเครื่องยนต์เบนซิน HONDA 13 แรงม้า

2) เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส 3000 รอบ ขนาด 15 KVA (12 KW) ต่อกับเครื่องยนต์เบนซิน HONDA 22 แรงม้า

 

ไดปั่นไฟสามเฟส โดยทีมงานช่างเลือก โทร 097-959-4556

 

————————————————————————————————————————————————

 
 
 
 
 
 
 
 
 

————————————————————————————————————————————————

 

สนใจ เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส คุณภาพสูง ออกไฟเต็ม ทนทาน กล้ารับประกันคุณภาพ ติดต่อ

 

ทีมงานช่างเลือก 085-833-5145, 097-959-4556 

 

LINE: @changleukgen

เพิ่มเพื่อน

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกดที่นี่ https://line.me/ti/p/%40vcd4124m

 

อีเมล์: Changleuk@gmail.com

 

 

 

เครื่องปั่นไฟ ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

 

#เครื่องปั่นไฟสามเฟส

#ไดปั่นไฟสามเฟส

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS

2 Comments

on “เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส
2 Comments on “เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส
 1. สนใจ เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส 3000 รอบ ขนาด 10 KVA ต่อกับเครื่องยนต์เบนซิน HONDA 13 แรงม้า ราคาเท่าไรครับ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น


*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>