เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อม หรือไดอ๊อก คืออะไร

เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดเชื่อม ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

 

การเชื่อมโลหะ  

การเชื่อม เป็นขบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยให้รวมตัวเข้าด้วยกัน

ปกติใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว

เมื่อเย็นตัวรอยต่อจะมีความแข็งแรง บางครั้งใช้แรงดันร่วมกับความร้อน หรืออย่างเดียว เพื่อให้เกิดรอยเชื่อม

มีแหล่งพลังงานหลายอย่างสำหรับนำมาใช้ในการเชื่อม เช่น การใช้ความร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์คโดยใช้กระแสไฟฟ้า,

ลำแสงเลเซอร์, การใช้อิเล็คตอรอนบีม, การเสียดสี, การใช้คลื่นเสียง เป็นต้น

เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดเชื่อม ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

ในอุตสาหกรรมมีการนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นการเชื่อมในพื้นที่โล่ง, พื้นที่อับอากาศ, การเชื่อมใต้น้ำ

การเชื่อมมีอันตรายเกิดขึ้นได้ง่าย จึงควรมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย เช่น ที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้า, ความร้อน,

สะเก็ดไฟ, ควันเชื่อม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ชิ้นงานร้อน, ฝุ่นละออง
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือ การเชื่อม อาร์กโลหะด้วยมือด้วย ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

(SMAW – SHIELDED METAL ARC WELDING) หรือ

ที่เรียกว่าการเชื่อมด้วยธูปเชื่อม  ซึ่งเป็นกระบวนการ

เชื่อมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากต้นทุนต่ำ 

 

 • งานที่เชื่อมด้วยกระบวนการนี้ ได้แก่ท่อส่งแก๊สท่อส่ง

  น้ำมัน งานโครงสร้าง งานช่างกลเกษตร และอื่น ๆ

   

 • ข้อดีของกระบวนการเชื่อมแบบนี้ คือ สามารถ

เชื่อมได้ทั้งโลหะที่เป็นเหล็ก และไม่ใช่เหล็ก ที่มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มม. ขึ้นไป และสามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม

ซึ่งในปัจจุบัน ยังคงเป็นกรรมวธีที่ใช้งานกันมากที่สุดในประเทศไทย และประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย

 

โดยปกติแล้ว เครื่องเชื่อมไฟฟ้าทั้งหลายใช้หลักการเดียวกันหมดคือ  “จ่ายกระแสไฟฟ้าให้เกิดการลัดวงจรระหว่างขั้วไฟฟ้า

บวกและลบ ทำให้เกิดการอาร์คเกิดขึ้น” แต่สิ่งที่ทำให้เครื่องเชื่อมแต่ละแบบนั้นแตกต่างกันในท้องตลาด คือ ตัวต้นกำลัง

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

► ชนิดของเครื่องเชื่อม (Welding Machine) ◄ 

 

1. เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อมขับด้วยเครื่องยนต์ (Engine Drive Welding Machine)

เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดเชื่อม ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

 • เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังขับเจเนอเรเตอร์จะจ่ายกระแสออกมาได้เหมือนกับเครื่อง

ชื่อมแบบมอเตอร์ 

 • เครื่องเชื่อมแบบนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้ เช่น งานกล

เกษตร, งานวางท่อ, งานก่อสร้างโครงสร้าง อาคาร หรือสะพาน เป็นต้น

 • ในปัจจุบัน ทางทีมงานช่างเลือก ได้พัฒนาและปรับปรุงเครื่องเชื่อมนี้ให้สามารถผลิตกระแสไฟสลับ 

220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ ที่ใช้สำหรับแสงสว่างและอุปกรณ์ช่วยหน้างาน เช่น สว่าน หินเจียระไน เป็นต้น

 

วิดีโอรีวิวการทำงานเครื่องปั่นไฟแบบเชื่อมของทีมงานช่างเลือกครับ

 

2. เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อมชนิดกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Generator Welding Machine)

3. เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer welding machines)

รายละเอียดเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้า
 

เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป ราคาถูก น้ำหนักเบา และมีขนาดเล็กกว่า เครื่องเชื่อมแบบอื่น ๆ ซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟสลับ (AC) เท่านั้น หลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟ โดยนำกระแสที่มีแรงเคลื่อนสูง (220 โวลท์) ป้อนเข้าขดลวดปฐมภูมิ (Primary) และจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิ (Secondary) เป็นไฟแรงเคลื่อนต่ำ กระแสสูงเพื่อให้เหมาะแก่การเชื่อมโลหะ ถึงแม้ว่าเครื่องเชื่อมหม้อแปลงจะมีข้อดีหลายประการ แต่ข้อจำกัดของเครื่องเชื่อมระบบนี้ก็มีเช่นกระแสไฟที่ป้อนเข้าเครื่องเชื่อมจะต้องเป็นแบบ 1 เฟส(single phase) ซึ่งจะท าให้เกิดการไม่สมดุลย์ในสายได้ และเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงมี power factor ต่ำ 

4. เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์ ( Inverter Welding Machine)

รายละเอียดเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์
 

เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม กระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อม กระแสไฟที่ใช้เป็นแบบกระแสตรง DC เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์สามารถทำการเชื่อมได้ทั้ง การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (MMAW) การเชื่อมทิก (TIG) เป็นเครื่องเชื่อมที่มีน้ำหนักเบา และสามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนได้ 220 โวลท์ พกพาได้สะดวกสามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่ 5-150 แอมแปร์ แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณี ไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีค่าแรงดันไฟสม่ำเสมอหรือไม่ เช่น บางหมู่บ้าน ไฟฟ้า อาจจะมีแรงที่สูงกว่า 220 โวลท์ หรือบางที่ต่ำกว่า 220 โวลท์ ทำให้วงจรอิเล็คทรอนิกส์ เกิดความเสียหายได้ง่าย ซึ่งเป็นปัญหาของเครื่องเชื่อมชนิดนี้อย่างมาก 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

► การเลือกเครื่องเชื่อม ◄ 

เครื่องเชื่อมในปัจจุบันนี้มีอยู่หลายแบบและหลายขนาดด้วยกัน การเลือกใช้เครื่องเชื่อมนั้นจะต้องคำนึงถึง "สภาพของงานเชื่อม

และผู้ปฏิบัติงาน"ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น

เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดอ๊อก ไดเชื่อม โดยทีมงานช่างเลือก

 

★★ วิธีเลือกเครื่องเชื่อมที่พอจะยึดเป็นกฎเกณฑ์พิจารณาอย่างกว้าง ๆ มีดังนี้ ★★ 

งานสนาม ได้แก่ ท่อส่งแก๊ส ท่อส่งน้ำมัน งานโครงสร้าง งานช่างกลเกษตร และอื่น ๆ หรืองานในไร่ควรใช้เครื่องที่ขับ

ด้วยเครื่องยนต์ แต่งานที่ทำตามอู่ โรงฝึกงานหรืองานทำประตูหน้าต่าง ควรใช้เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟ เพราะมีราคาถูก

ซึ่งจะประหยัดกว่า แต่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรืออู่ที่ต้องการเชื่อมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมทั้งงานอลูมิเนียม

ทองแดง เหล็ก สเตนเลส และการเชื่อมพอกผิวแข็ง ซึ่งงานเหล่านี้ ต้องเชื่อมด้วยไฟตรงจึงต้องเลือกเครื่องเชื่อมไฟตรง ซึ่งอาจ

เป็นชนิดขับด้วยมอเตอร์หรือชนิดเครื่องเรียงกระแสขึ้นอยู่กับสภาพโรงงาน เช่น ชนิดขับด้วยมอเตอร์นั้นจะต้องมีเสียงดังกว่า

เครื่องเชื่อมชนิดเครื่องเรียงกระแส แต่ถ้ามีงานที่ใช้ทั้งไฟสลับและไฟตรง ควรเลือกเครื่องเชื่อมชนิดแบบผสมหม้อแปลงเครื่อง

เรียงกระแส ซึ่งมีราคาแพงกว่าเครื่องเชื่อมชนิดอื่น
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ผู้สนใจสามารถติดตามอ่าน "เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อม ไดเชื่อม หรือ ไดอ๊อก" ที่ผลิตโดยทีมงานช่างเลือก

ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยครับผม 

http://www.changleuk.com/เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อม-2/ไดอ๊อก/

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งแบบเชื่อมโลหะได้ (ไดอ๊อก)

 

    ประเภทของ       เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสสินค้า           กำลัง (KVA) กำลัง (KW) ศักย์ไฟฟ้า (VOLT)

ความเร็วรอบ          (รอบต่อนาที)

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของลวดเชื่อม (มิลลิเมตร)             
ชนเครื่อง HONDA      
กำลัง แรงม้า)
ไดอ๊อก (ไดเชื่อม) WG003 3 2.4 220 3000 3 mm 6.5
ไดอ๊อก (ไดเชื่อม) WG006 6 4.8 220 3000 4 mm 9
ไดอ๊อก (ไดเชื่อม) WG007 7 5.6 220 3000 5 mm 13
ไดอ๊อก (ไดเชื่อม) WG010** 10 8.0 220 3000 4 mm 13
ไดอ๊อก (ไดเชื่อม) WG012** 6 4.8 220 3000 6 mm 14

** ไดเชื่อมรุ่น WG010 นี้เป็นรุ่นพิเศษ ที่สามารถนำไปใช้ผลิตกระเเสไฟที่ให้กำลังเพียงพอสำหรับใช้ฉุดปั๊มบาดาลที่มีขนาดไม่เกิน 2 แรงม้าได้

** ไดเชื่อมรุ่น WG012 นี้เป็นรุ่นพิเศษ ที่สามารถนำไปใช้เชื่อมลวดเหล็กแข็ง หรือลวดชนิด L55 ขนาด 5-6 มม. ลากยาว ได้สบาย

ขอใบเสนอราคา

————————————————————————————————————————————–

 
 
 
 
 
 
 
 

————————————————————————————————————————————–

สนใจสั่งซื้อ เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อม หรือไดอ๊อก ของทีมงานช่างเลือก ติดต่อ

ทีมงานช่างเลือก  097-959-4556 085-833-5145 

LINE: @changleukgen 

เพิ่มเพื่อน

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกดที่นี่ https://line.me/ti/p/%40vcd4124m

อีเมล์: Changleuk@gmail.com
 

 

เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดเชื่อม ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

 

#เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม

#ไดอ๊อก #ไดเชื่อม

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS

2 Comments

on “เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อม หรือไดอ๊อก คืออะไร
2 Comments on “เครื่องปั่นไฟแบบเชื่อม หรือไดอ๊อก คืออะไร
 1. ผมอยากทราบว่าผมมีเครื่องเชื่อม อินเวตเตอร์ยี่ห้อดีเด่น ขนาด 160 สองตัว ผมจะต้องใช้เครืองปั่นไฟ ขนาดเท่าไรจึงจะสามารถใช้ตู้เชื่อมทั้่งสองตัวได้

  และ อยากทราบ ราคาของเครืองไดอ๊อกรุ่น  wG003' WG006 ' WG008  ทั่งสามรุ่นนี้สามารถเชื่อมลวดเชื่อมขนาด  2.6 มิล พร้อมกันสองหัวเชื่อมได้ใหมครับ ( ในกรณีต่อหัวเชื่อมออกมาสองหัว ) ช่วยกรุณาตอบด้วยนะครับเพื่อจะได้นำไปพิจรณาในการสั่งซื้อสินค้าจากท่านต่อไป ขอบคุณครับ

 2. ทางทีมงานส่งรายละเอียดและเสนอราคากลับไปในอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ^/\^

Comments are closed.