by
on
under
tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Permalink

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / ไดปั่นไฟ / เครื่องปั่นไฟ

 

เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดเชื่อม ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

 

เครื่องปั่นไฟ หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ไดปั่นไฟ" คือ เครื่องกลที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงาน ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมา

 

ภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกกว่า ฟิลด์ และส่วนที่สร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่าอาเมเจอร์

 

เครื่องปั่นไฟ หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระเเสรง และ

2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระเเสสลับ 
 

** เครื่องปั่นไฟ หรือ "ไดปั่นไฟ" ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ส่วนมากจะเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ **

       เมื่อมองจากด้านนอก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่วางขายกันในท้องตลาด จะประกอบด้วยส่วนหลักๆ 2 ส่วน คือ 

เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดเชื่อม ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

1) ส่วนของตัวต้นกำลัง - เอาไว้ฉุดให้ไดปั่นไฟหมุนทำงาน ซึ่งได้แก่ เครื่องยนต์ กังหันลม กังหันน้ำ โซล่าเซลล์ เป็นต้น 

ในปัจจุบัน การใช้งานเครื่องปั่นไฟในประเทศไทย ส่วนใหญ่เรานิยมใช้ "เครื่องยนต์" เป็นตัวต้นกำลังเพื่อฉุดให้ไดทำงาน

** โดยปกติแล้ว ขนาดของเครื่องยนต์ในท้องตลาดนิยมกำหนดเป็นหน่วย "แรงม้า" (HP – Horse Power) **

เครื่องยนต์ทั้งหมด 3 แบบ คือ 

1.1) เครื่องยนต์เบนซิน* (นิยมกว่าดีเซล) 

1.2) เครื่องยนต์ดีเซล 

1.3) เครื่องยนต์ที่ใช้แก้ส (LPG)

 

2) ส่วนของไดปั่นไฟ (หรือ "ไดนาโม") - จะถูกเครื่องยนต์ฉุดให้หมุนด้วยความเร็วรอบเพียงพอที่จะทำให้สามารถผลิต

กระเเสไฟฟ้าได้ตามขนาดที่ต้องการ ** โดยปกติแล้ว ขนาดของไดปั่นไฟในท้องตลาดนิยมกำหนดเป็นหน่วย "เควีเอ" (KVA) **

ความสัมพันธ์ระหว่าง Power และ KVA เป็นดังนี้ จาก P = IV (Cos Factor) นั่นคือ

P คือ กำลังไฟฟ้า (หน่วยเป็น "วัตต์" watt)

IV คือ ผลคูณระหว่างกระเเสและความต่างศักย์ไฟฟ้า (หน่วยเป็น "เควีเอ" KVA)

ส่วน Cos Factor คือค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

(ในปัจจุบัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีวางขายในท้องตลาด ส่วนมากมีค่า Cos Factor = 0.8)

 

เครื่องปั่นไฟ ไดปั่นไฟ ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

                                                     เครื่องปั่นไฟ ที่ผลิตโดยทีมงานช่างเลือก

 

ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556  เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดเชื่อม ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

 

 

คลิกที่นี่เพื่อดูเครื่องปั่นไฟที่ทีมงานช่างเลือกแนะนำ 

 

ขอใบเสนอราคา

 

 

สนใจสั่งซื้อ เครื่องปั่นไฟ หรือไดปั่นไฟ ของทีมงานช่างเลือก 

ติดต่อกับทางทีมงานได้โดยตรงเลยครับ  ^^

ทีมงานช่างเลือก  097-959-4556 085-833-5145 

LINE: @changleukgen 

เพิ่มเพื่อน

อีเมล์: Changleuk@gmail.com

 

เครื่องปั่นไฟพร้อมเชื่อม ไดเชื่อม ไดอ๊อก ช่างเลือก Tel. 097-9594556

 

 

#เครื่องปั่นไฟ

#เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

#ไดปั่นไฟ

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • RSS